dijous, 11 de març de 2010

Llei de Consultes: Pas endavant o oportunitat perduda?

Avui he tingut la sort de poder assistir al Ple del Parlament de Catalunya al debat sobre la llei de consultes. Malgrat CIU ha votat en contra era un dia important, si més no per veure que els municipis una vegada més quedem una mica desemparats per fer consultes. I es dirà que la llei també contempla que els municipis en poden fer. I tant que ho contempla. Contempla gairebé el que contemplava el decret de l'any 1996 amb un procediment farragós i que des del 96 fins ara s'ha utilitzat només una vegada.
Per fer consultes sobre temes municipals demanar permís a Madrid, organitzar totes les taules com unes eleccions, dependre de la junta electoral i un llarg etc. fan inviable que es puguin fer aquestes consultes per temes d'interés municipal. Un Pla General Urbanístic, una urbanització d'un carrer important....
Aquí és on hem perdut la oportunitat. Des de CIU a Arenys de Munt vam impulsar una moció el mandat 2003-2007 en que demanàvem un sistema senzill però regulat per fer aquestes consultes. Es va aprovar per unanimitat, per tant ERC i PSC haurien d'haver escoltat a Arenys de Munt en aquest cas. Un municipi que ha organitzat 2 consultes a la població sobre temes de la Riera(Projecte de Canalització i Projecte d'Urbanització Superficial) i el primer municipi que ha organitzat una consulta sobre la Independència de Catalunya.
La Diputada Dolors Batalla, de CIU, sí que va escoltar les propostes que jo li vaig fer en una visita al Parlament. I es contemplava un sistema anomenat "Consultes a la Ciutadania" que no passaven per Madrid, no utilitzaven el CENS i no estaven sota les Juntes Electorals. Avui algú l'ha qualificat d'artefacte inoperatiu. Doncs bé funcionen les consultes sobre la Indepèndencia que critiquen molt la participació però ningú en qüestiona la legitimitat del procés.
La Diputada Dolors Batalla ha fet una bona defensa de les propostes , ha dit que fins i tot en algun moment es va proposar de fer una altra llei amb aquest sistema, per tant era viable. Però finalment a ERC li ha interessat tenir content al PSC i donar una imatge de que CIU no vol les consultes. I a sobre diuen que som nosaltres que ens hi oposem per temes electorals!!!
El consens sempre és difícil i des del govern es te una responsabilitat major per buscar-lo. Avui he pogut comprovar que no els ha interessat doncs a les intervencions dels partits del govern el gruix important del seu temps l'han gastat a criticar a CIU, principalment. Sí la llei es bona el que s'ha de fer és defensar-la.
Per cert el representant d'ICV ha dit que pel que fa als municipis ens hem quedat igual i que s'ha perdut una oportunitat en aquest sentit. No és gaire diferent del que diu CIU en aquest cas...
Un petit avanç sí que hi és: Que es podran ara fer consultes a nivell de Catalunya fet que ara no es podia. Això sí amb permís de Madrid.

El temps dirà i ja veurem que diu el Tripartit quant Madrid tombí la primera consulta.
(Foto Xavier Prat)