diumenge, 26 d’abril de 2015

30 dies, que volíem fer fa 1.433 Díes, Un nou impuls per Arenys de Munt. Pensem en Positiu

I anem a per la tercera campanya electoral que feia com a Cap de Llista de Convergència i Unió. Bé l'experiència et dona certa tranquil·litat però també la visió global del que és l'ajuntament, de com estaven les finances municipals i els projectes també et donen més responsabilitat alhora de fer propostes.

Per això vam utilitzar, ens anava molt bé, el lema general de CiU per a les municipals del 2011:Pensem en Positiu i vam afegir un segon lema que anava molt amb Arenys de Munt: Un nou impuls per Arenys de Munt.

El Pensem en Positiu era per afrontar els reptes amb positivitat. l'últim tram del mandat 2007-2011 concretament a partir de finals del 2008 la crisi va ser molt evident i les finances municipals se'n van ressentir molt. Les demandes socials creixien i els ingressos minvaven
Per això calia pensar en positiu per poder afrontar amb força el nou mandat. Seguir estabilitzant les finances amb els serveis que calia donar i impulsar l'economia local.

El Nou impuls per Arenys de Munt anava en el sentit que en el mandat 2007-2011 s'havien executat obres molt importants com el pavelló nou, escola bressol, camp de gespa artificial... S'havien endegat molts projectes de participació, promoció del poble, promoció econòmica, activitats i festes... Tot això estava bé i en el nou mandat per poder seguir avançant no ens calia fer grans coses noves, calia un nou impuls a tot plegat, sobre tot pel que feia a ocupació i serveis socials, des d'un punt de vista d'empoderament de la gent no només assistencial. I teniem que impulsar el projecte d'urbanització superficial de la riera. 

Tot plegat emocionant, motivador però un gran repte. 

Partíem d'una postura bona al estar a govern amb experiència i amb renovació a la llista. Amb un equip transversal i preparat per poder assumir les tasques de govern. 
Érem però, al desaparèixer AD2000 de la cursa electoral, l'únic partit del govern que concorria a les eleccions. Això va fer que la resta de partits(5) fessin força campanya en contra nostra, sobre tot als debats.

Ara en to de critica, però molt convençut de que calia, potser vam fer un programa molt de tocar de peus a terra i això potser no ho vam saber transmetre que no era manca d'idees si no realisme!!! Bé com s'ha vist amb els 4 anys de govern qui tenia la visió correcte erem CiU


diumenge, 19 d’abril de 2015

40 dies, Que vam fer fa 2.879 dies, durant 1.456 dies. L'escrit arriba als 34... però amb vídeo!

Durant aquests 4 anys vam gestionar molts temes. Al ser tres regidors i sent la segona força politica del govern vam assumir molta responsabilitat. En el vídeo següent hi ha un resum d'aquesta feina i a sota un escrit que vam fer a finals del 2010.

Un munt de feina feta amb responsabilitat i constància. I sobre tot amb coherència, per exemple en complir el compromís d'impulsar el projecte de la Riera....  

I tot gràcies a un fabulós equip de regidors/ora i un equip de gent al partit. Sense tots ells i elles no hagés estat possible aquesta gran tasca. En aquest espai us fem un resum de totes les accions fetes des del govern municipal. No hi són totes doncs l’espai és limitat però hem intentat fer un recull basant-nos en els 12 reptes per Arenys de Munt que ens comprometíem a desenvolupar en el nostre programa electoral que es concretaven en 61 propostes concretes.

En aquest moments podem dir que dels 12 reptes hem fet o iniciat coses de tots que ens posen en el camí per aconseguir-ho, tenint en compte que algunes accions són a mitjà o llarg termini i per tant superen el mandat municipal.

De les 61 propostes concretes el 75% de les mateixes s’han fet o estan en procés i/o programades. Un percentatge important i més tenint en compte la situació socioeconòmica que ha canviat molt des de l’any 2007 que és quant es va elaborar el programa electoral. Aquest fet ha fet replantejar alguns aspectes per prioritzar el suport a les persones afectades per la crisi i potenciar la promoció econòmica, accions d’ocupació, etc. També cal tenir en compte que formem part d’un pacte de govern i que això comporta la negociació d’aspectes dels programes dels partits, aquest fet fa que algunes accions es descartin o bé es matisin. Repetim no obstant que malgrat tot el percentatge d’execució és molt important.

El nostre programa electoral destacava tres grans eixos d’acció. La Riera, els equipaments i els Serveis a les Persones.

La Riera:

L’execució de l’obra de la Riera, que ara arriba al seu tram final, ha ocupat un lloc preferent en la nostra acció de govern. Hem fet un seguiment continuat de l’execució per que es fes correctament i hem negociat intensament aspectes perquè produïssin les menors molèsties possibles i també per aconseguir millores i accions que beneficiessin al poble. El més significatiu pot ser l’aprofitament de la sorra extreta de la riera per a diverses necessitats municipals, l’arranjament de les clavegueres del Torrent d’en Puig i del tram la Rasa , la ubicació de les reixes amb passos elevats per millorar la captació de l’aigua, suport en el tub de pluvials de l’Av. Panagall i Sant Jordi, etc.
També les negociacions per reduir el temps de talls de carrers han estat molt intenses però amb uns bons resultats. Cal tenir en compte que aquest projecte l’executa l’Agència Catalana de l’Aigua(ACA) per delegació del “Ministerio de Medio Ambiente” i això ens limitava el marge d’acció. Hem fet també pressió constant tant a l’ACA com directament al Ministerio per que les obres s’executessin bé, perquè s’acceleressin els tràmits del modificat del projecte i també per pactar un bon tancament de l’obra perquè tot estigui correcte al acabament de la mateixa. Hem comptat amb el suport pel que fa a l’ACA dels diputats de CIU al Parlament de Catalunya Sr. Benet Maimí i Joan Morell i pel que fa al Ministerio de la Senadora de CIU Sra. Montserrat Candini.

Hem iniciat també la urbanització superficial de la Riera amb les voreres i serveis de les Rambles Francesc Macià i Riera i Penya.
Amb aquesta urbanització hem aconseguit tenir una entrada al poble digne i de passeig agradable. Una millora sensible de l’accessibilitat entre banda i banda de la Riera, en els encreuaments dels carrers que desemboquen a la Riera, una nova i millor ordenació de l’aparcament que dona més amplitud i visibilitat entre cantó i cantó, una renovació de serveis existents(l’aigua per exemple), la canalització de les aigües pluvials de les teulades directament a la llera de la riera fet que comporta no tenir tanta aigua a les voreres quant plou i també s’han posat previsions de tubs per la fibra òptica per exemple. En definitiva un impuls important per anar executant aquest projecte quant les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

Un cop s’acabi el projecte de canalització i amb les obres fetes als dos trams de riera es podrà fer un bon manteniment i ordenació, es podran mantenir els nivells correctes facilitant el passeig, l’accessibilitat al poder anivellar bé les passeres i en els llocs on no n’hi ha dels escalons, facilitar els aparcaments al llarg de la riera des del torrent d’en puig fins a la bassa de laminació, etc.
En definitiva podrem gaudir de la Riera com a espai de passeig, d’activitat social i comercial, d’espai de trobada entre d’altres.
Els equipaments:

S’ha executat dos grans equipaments:

L’escola Bressol. Tenim un edifici modern, funcional i d’una gran amplitud. Tot això permet que els infants que van a l’escola bressol puguin gaudir d’un bon equipament i l’equip docent pugi fer una bona tasca pedagògica.


El nou Pavelló Poliesportiu. També és un edifici modern i funcional amb tots els elements necessaris per la bona pràctica esportiva.
Properament s’executarà el projecte de l’entorn on es faran els accessos tant a peu com en vehicle i també l’aparcament.

A banda d’aquests dos grans equipaments s’han anat millorant i ampliant d’altres equipaments:

 • Instal·lació de gespa artificial al camp de Futbol i rehabilitació dels vestidors que han posat aquest camp a un bon nivell per competir.
 • Noves pistes de Petanca a Can Jalpí que han millorat molt i a més els dona una gran visibilitat.
 • Noves oficines d’atenció per a Serveis Socials i Promoció econòmica al Passatge Cotxeria. Amb una millora de la seva accessibilitat, amb nous espais d’atenció personalitzada que permet preservar la intimitat, amb un bon espai pel club de la feina, entre d’altres.
 • Millora a la planta baixa de l’Ajuntament: S’han renovat els lavabos i se n’ha fet un d’adaptat i s’ha habilitat una finestreta d’atenció a l’usuari per millorar aquesta atenció.
 • S’ha començat a rehabilitar la Masoveria de Can Jalpí i en Breu s’inicien les obres i accions per traslladar-hi el museu de fauna vertebrada i el punt d’informació Montnegre-Corredor.
 • S’ha rehabilitat el Pis del Carrer de les Flors per destinar-lo a emergències socials.
 • S’han fet nous accessos des de la riera a l’escola Sobirans per facilitar tant als cotxes com als vianants l’accés.
 • S’han reparat les voreres davant l’escola Sant Martí.
 • S’han fet diversos reductors de velocitat.
 • S’han instalat nous semafors a l’Eixample en el encreuament amb la Carretera de Torrentbó i s’han fet voreres noves a la zona. Aquest fet millorarà molt la seguretat de la Zona.

Aquestes són algunes de les accions més destacables però constantment s’estan fent millores als centres escolars, accessos d’equipaments, manteniments, etc.

La Brigada Municipal entre l’any 2009 i fins a l’abril de l’any 2010 ha fet més 1200 actuacions a edificis, equipaments, via pública, etc. Tot això a part de les tasques de manteniment rutinàries i de neteja. També s’han fet múltiples actuacions en situacions d’emergència i derivades de fenòmens meteorològics com en el cas de les nevades.A continuació us adjuntem una relació dels reptes i unes pinzellades d’accions dutes a terme. Com us hem dit és un petit resum que donen una idea de la feina i gestió feta durant aquests tres anys a més a més del que ja us hem explicat a les pàgines anteriors. Com que és un resum i a tots hi manquen coses hem estalviat els etc. del final.


REPTE: Reforçar la participació, per afavorir la transparència, incrementar la cultura democràtica i integrar els ciutadans el teixit social i associatiu.


 • Portal d’Entitats.
 • Pla d’Acció Municipal a través d’Enquestes Web.
 • Múltiples trobades i reunions per les obres de la riera entre d’altres.
 • Consells sectorials i específics.
 • Per tramitar les subvencions s’han simplificat tràmits i s’han posat dos dies per atenció exclusiva a les entitats.
 • S’han iniciat els treballs a l’Hotel d’Entitats i s’està fent un estudi i document amb la situació i ocupació dels edificis municipals.
 • Web Municipal Dinàmica i Notes de premsa
 • Telèfon atenció al vilatà 24 h amb contestador 900898010 i sistema electrònic de suggeriments i queixes
 • Fira d’entitats.
 • Formació especifica per entitats.

REPTE: Tenir un bon equip per liderar bé aquesta transformació imminent d’Arenys de Munt com mai abans s’ha donat, fer una bona gestió municipal
i donant un bon servei al vilatà

 • Com dèiem en el nostre programa som gent al servei de la gent i cada dia ens esforcem per estar-hi.
 • Ens obrim a les experiències dels altres municipis i administracions participant a jornades, mancomunant accions, etc.
 • Hem millorat l’atenció al ciutadà amb la telefonista-recepcionista, amb l’adaptació de la finestreta d’atenció a la planta baixa i taulell a serveis tècnics, nou local de serveis socials i promoció econòmica, etc.
 • Reunions de coordinació del govern, de coordinació amb els tècnics, dels caps d’àrea, etc.
 • Hem introduït elements de gestió amb documents digitals com el registre d’entrada i sortida. Properament ampliarem aquest concepte a la gestió d’expedients, possibilitat de registre digital, etc.
 • Som entitat acreditadora de signatura electrònica IDCAT i som un dels únics ajuntaments propers.
 • Assumim Presidència de l'Empresa GUSAM. Replantegem la seva activitat i assumim la gestió de l'Aigua amb la marca Aigües d'Arenys.

REPTE: Garantir per Arenys de Munt el desenvolupament sostenible adequat a les nostres característiques, controlant el desenvolupament urbanístic, sobre la base de la utilització Racional del Territori que compatibilitzi el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió social i el respecte al medi ambient.


 • Ens hem adherit al Pacte europeu d’Alcaldes per la sostenibilitat.
 • Estem estudiant la viabilitat física i econòmica per la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els edificis municipals per tal contribuir a l' establi energètic.
 • Al llarg de l any organitzem un mínim de dos sortides pedagògiques obertes a tothom, relacionades amb l' estudi i conservació del medi natural, fauna, flora autòctones i tradició agrària.
 • Ja hem restaurat l' interior de la masoveria de Can Jalpí, per tal de traslladar el Museu de fauna vertebrada en breu, junt amb el Punt d’informació del Montnegre Corredor. Connectarem així el museu amb tota la zona verda de Can Jalpí creant noves activitats relacionades amb el medi natural.
 • Taller forestal "Descobreix Arenys de Munt" . A banda de donar formació para facilitar l' inserció de 10 treballadors, s' han netejat diferents camins i zones forestals.
 • Zelador d’obres i responsable d’edificis Municipals.
  • El 2008 es van obrir 43 expedients de protecció de la legalitat. S’han detectat 36 obres iniciades sense permís, s’han posat 16 multes coercitives i s’han posat 12 sancions per infraccions urbanístiques.
 • El POUM contempla a les noves edificacions energies renovables.
 • S’han habili el Pàrquing Bellsolell, el del Pavelló, s’ha fet el nou aparcament a la Rambla Riera i Penya i s’ha reorganitzat en el seu primer tram l’aparcament al Torrent d’en Puig per augmentar la capacitat, s’habilitarà una part de la finca de Can Globus per aparcament,

REPTE: Afavorir l’accés a la vivenda, especialment als joves i a les persones amb menys recursos.


 • S’ha redactat el Pla Municipal de l’habitatge que en breu serà aprovat i es podrà començar a desenvolupar.
 • S’ha seguit potenciant la Borsa de Lloguer Jove.
 • S’ha obert una oficina local d’habitatge un dia per setmana per tramitar ajuts, donar informació de la Borsa Jove, etc.
 • Previsió de promocions d’habitatge contemplats en el Pla General amb Col·laboració amb la Diputació i l’Incasol un cop es desenvolupin urbanisticament les zones.

REPTE: Un Arenys de Munt cívic, segur i solidari on els vilatans en exercici de la corresponsabilitat coneguin els seus drets i els seus deures.


 • S’ha redactat el Pla local de Civisme i amb la seva aprovació donarà pas a la redacció de l’Ordenança de Civisme(entrant ja en les fases finals).
 • Exposició “Fem un bon Equip” sobre civisme.
 • Exposició: “Els drets Humans a la Ciutat” sobre convivència i respecte a les persones.
 • Campanya reducció de soroll Torneig de Futbol Sala.
 • Servei de Mediació per resoldre conflictes entre veins, etc.

REPTE: Un arenys de Munt amb els serveis necessaris per la gent gran, els joves i les famílies, on es fomenti el Benestar des de l’enfortiment de les capacitats de les persones.


 • Les partides del pressupost que no s’han reduit i fins i tot han augmentat han estat les de Joventut, Promoció Econòmica i Gent Gran.
 • Joventut:
  • S’ha acabat d’aplicar el Pla de Joventut vigent i s’ha d’aprovat el nou.
  • S’ha traslladat el Punt d’informació a la Planta Baixa, s’ha acabat de reformar la sala gran i s’han construït dos BUCS d’assaig i s’ha habilitat una sala d’estudi/reunions/activitats
  • S’ha consolidat el concert de la Nit de Naps.
  • El projecte KURAL que contempla una mobilitat segura i compartir activitats amb els joves d’Arenys de Mar, Canet i Cales d’Estrac.
  • Taller de Grafitis.
  • Projecte Trenca’t per la franja d’edat més baixa dels joves.
  • Jocs electrònics, etc. A disposició dels Joves.
  • Punt d’informació Juvenil a l’Institut

REPTE: Impregnar l’acció de govern d’un accent nacionalista que sumi esforços en el procés de recuperació de les llibertats nacionals.


 • Apostem per potenciar la tradició Puntaire lligant-la al procés de desenvolupament turístic i del comerç. Hem creat el producte turístic "Un dia amb les Puntaires d'Arenys de Munt" promocionant la visita del poble i viure l' experiència de fer Puntes. També treballem amb Artesania de Catalunya en el programa d' oficis singulars" per fer de la tradició una activitat econòmica cercant una transformació innovadora.
 • Any rere any, millorem la Fira de la Cirera d' en Roca, via important per donar suport als productors d'un producte singular i de tradició agrària. Aquesta fira es molt important per a la promoció de la Cirera, però també del poble. També ho son las Fires de Sant Antoni i de la maduixa.
 • S’han impulsat des de, CIU, mocions sobre Sant Joan, La Sardana, Castellers, etc. I S’han donat suport a d’altres d’aquest caire i també s’ha donat suport a la Consulta sobre la Indepèndencia del 13 de setembre de 2009 a Arenys de Munt i s’ha donat suport a d’altres poblacions per que la dugessin a terme.
 • S’han impulsat les parelles lingüístiques i la campanya “Si us plau parla’m en Català”

REPTE: Un Arenys de Munt generador d’oportunitats i conegut arreu, que fomenti els valors emprenedors i les iniciatives innovadores per afavorir la dinamització econòmica i social del municipi.


 • Davant l' important davallada de l' industria i tancament d' empreses, especialment del sector tèxtil, des de promoció econòmica potenciem nous fils d' ocupació incentivant les empreses de serveis, especialment les relacionades amb Turisme, comerç i oci. També s' han creat productes d' atractivitat turística
 • Estem desenvolupant en diferents anualitats els projectes de desenvolupament turístic i comercial a partir del quals s' han obert noves empreses de serveis, que actuen amb un efecte multiplicador en l' activitat econòmica. Establiments comercials i de restauració antics o de nova creació es beneficien del moviment turístic derivat de les noves activitats o productes dinamitzadors del municipi.
 • S’han fet molts actes, o s’han aprofitat d’altres com el Tour, tornejos esportius, visites de turisme, presència a les fires a nivell de Catalunya, etc.
 • Donem suport a emprenedors, cercant vies que facin possible els seus projectes empresarials, iniciatives que han trobat en el pla de desenvolupament turístic el marc adequat per fer d' una idea un projecte.
 • Hem restaurat el far de Can Jalpí, creant una ruta mes de passeig i una nova ruta turística en preparació que relatarà la historia de D August Borràs i Jalpí.
 • Preparem l' aprovació de la oficina d' informació turística, així com la seva inclusió en la xarxa d' oficines de la Generalitat per tal de intensificar la promoció del poble i donar mes suport a totes les activitats
 • S’han instal·lat elements de senyalització turística, que facilitarà als visitants la localització dels punts d' interès i dels establiments de restauració..
 • S’ha intensificat el treball des del servei d’ocupació per les noves necessitats.
 • S’ha treballat per minimitzar l’impacte de les obres de la Riera en el comerç, dins les dificultats al no ser una obra municipal
 • S’estan fent diverses jornades i xerrades, dins el marc de la mesa anticrisi, sobre els emprenedors, comerç, noves oportunitats, etc.

REPTE: Recuperar l’activitat agrària i impulsar noves activitats relacionades amb el medi natural, per tal de conservar el territori i crear activitat econòmica.


 • El pla especial de Masies i Cases Rurals esta a punt d' aprovació definitiva, amb la qual cosa propietaris d' habitatges rurals podran reconvertir-los per donar serveis d' allotjament i restauració o activitats relacionades amb la recuperació de la tradició agrària.
 • Hem restaurat el far de Can Jalpí, creant una ruta mes de passeig i una nova ruta turística en preparació que relatarà la historia de D. August Borràs i Jalpí.
 • S’ha donat suport a emprenedors que han inciat o volen iniciar activitat agroalimentària.
 • S’ha fet una jornada sobre noves oportunitats en l’Àmbit Agroalimentari.

REPTE: Garantir que tota persona de qualsevol edat accedeixi a l’educació i a la Cultura


 • L’ampliació de l’escola Sobirans, la construcció de l’escola bressol.
 • L’oferta formativa de l’Aula Cultural.
 • Els cursos i tallers ocupacionals.
 • El desenvolupament del Projecte Educatiu de Poble.
 • Les accions dutes a terme de forma transversal entre les regidories de Joventut, Cultura i Ensenyament.


REPTE: Impulsar l’educació per a una ciutadania creativa compromesa amb el desenvolupament al municipi i oberta al món


 • Pel que fa a educació es igual que l’anterior punt i s’han fet algunes accions conjuntes amb/o des de joventut joventut. (Educació per la salut, prevenció etc.
 • Pel que fa a l’obertura al Món s’ha seguit dedicant el 0,7% a Solidaritat i Cooperació.
 • S’ha consolidat la festa del comerç just, l’acollida d’infants sahrauís, les jornades interculturals, etc.
 • S’ha establert un treball conjunt amb Arenys de Mar

REPTE: Desenvolupar i consolidar la pràctica d’activitat Física i Esport al municipi, com a factor de millora de la salut, la qualitat de vida, foment dels valors de treball en equip, convivència i actituds saludables • Un treball intens per aconseguir unes bones instal·lacions ha estat un fet constant:
  • Construcció Pavelló nou
  • Manteniment renovacions del Pavelló Torrent d’en Torrent d’en Terra.(ara es renovaran els vestidors)
  • Pistes de Petanca noves.
  • Etc.
 • Activitats amb col·laboració amb els clubs: Open Natura, Curses d’orientació, Cross dels Arenys, Competicions internacionals, nacionals, etc.
 • El treball amb les entitats és una costant i un objectiu de la regidoria així com donar-los el màxim suport i implicar-les amb el funcionament i pressa de decisions.

dilluns, 13 d’abril de 2015

La propera revolució? La desacceleració?

 A voltes hi ha setmanes que no saps perquè les coses van coincidint. Força gent m'ha sentit dir quant anem "a tope" que la propera revolució ha de ser la desacceleració. Que no pot ser que amb tots els ginys tecnològics que tenim no puguem organitzar el temps de treball, trobar l'equilibri entre treball i temps lliure i un llarg etc. 

Per això hi ha la campanya Reforma Horària que per començar promociona adaptar els horaris, i el fus horari, a les necessitats actuals. Una societat tecnològica vers la industrial dels segles passats.
La reforma horària no només persegueix canviar horaris laborals. Persegueix amb aquests canvis d'horaris, i d'hàbits, fets tant dispars com equilibrar oci i treball, facilitar la participació social, la igualtat de genere, major productivitat, millora del rendiment escolar, millora de la salut... 

El parlament de Catalunya ha creat una comissió de treball que aquesta setmana passada ha començat a informar dels resultats. 

El ple de l'ajuntament d'Arenys de Munt dijous passat va aprovar una moció, per unanimitat, de suport a aquesta campanya i treballs per la reforma horària.

I aquesta setmana ha estat ben present el tema a la premsa. Com deia tot a vegades sembla coincidir.

I seguint amb les coincidències a les Jornades de Creu Roja que vaig assistir divendres i dissabte dos agradables sorpreses i fantàstiques ponenències que poc o molt també van relacionades amb aquest tema dels horaris i de la meva "predicció" de la revolució de la desacceleració. 

Aquest llibre de la imatge de l'Albert Riba on fa aquest joc de paraules, tant cert, la Paràlisi que activa. Després d'un temps d'anar accelerat un fet el fa parar i es replanteja que no pot seguir així. I troba una manera de seguir fent coses, fins i tot més diu, i anar més tranquil. Simplement canviar coses, habits...


I a les mateixes jornades de nou em retrobo amb en Ferran Ramon Cortés . D'ell en vaig sentir a parlar en un curs per l'illa dels 5 Fars i després vaig tenir la sort de fer un curs de comunicació amb ell. 
En Ferran va haver de "parar" o "desaccelerar" i anar a Menorca, l'Illa dels 5 fars, per retrobar com transmetre amb passió i efectivitat les idees sobre formació. 

Tot sembla orquestrat per una setmana per desaccelerar-nos. Que no vol dir fer menys. Vol dir fer les coses més organitzadament, fer el que ens agrada, fer la feina, sigui la que sigui, com si fossím el numero 1. Qualsevol tasca i/o responsabilitat és important. 


Doncs seguim promocionant la reforma horària, repensant alguna cosa sobre com ens va la vida i que podem canviar per millorar i no haver de parar forçadament. 
I com no us recomano molt aquests dos llibres!!dissabte, 4 d’abril de 2015

50 dies, fa 2.869 dies ja teniem els resultats! Creixem de nou! de 2 a 3!

27 de maig de 2007, Nit de les eleccions, ja teniem el resultat. Guanyava ADM2000, ERC el seguia i nosaltres quedàvem com a tercera força, creixent un regidor, de dos a tres! I pujant de 4à a 3à força.

Al grup municipal que formàvem la Maribel i Jo s'hi afegia en Manel. Si ja vaig dir que tenir un grup municipal de dos era bo tenir-lo de tres ho era més. A la fantàstica tasca, compromís i fidelitat de la Maribel s'hi afegia un altre membre que seguiria amb el mateix estil. Vam formar un bon grup.

També érem la força que creixíem més, Tant en vots absoluts com en percentatge. per tant aquest cop més contents encara. Ens havien fet més confiança i ens van donar un mandat on podíem ser la força que triés quina composició tenia el govern pels propers 4 anys.

I el ball de reunions i de possibilitats va començar just l'endemà. Teníem 3 setmanes per poder pactar. El fet d'haver governat amb Arenys de Munt 2000, i haver governat molt còmodament, ja definia una mica l'escenari però calia parlar amb tothom. I també pesava el criteri de donar l'oportunitat a governar a la llista més votada si aquesta actuava amb respecte i coherència. Però sobre tot el compromís que jo com a Cap de Llista havia agafat durant la campanya. Calia complir-lo. Com dic donar l'oportunitat, no un xec en blanc com algú es va pensar el 2011...

I després d'ofertes i contraofertes, de si sumem 4+3 i 3+3+2 o 4+3+2 o dos anys d'alcaldia uns i dos els altres. Tot eren combinacions possibles.

Ens vam decantar per que l'Alcaldia la tingués AD2000, nosaltres a govern i vam afegir en aquest nou govern al PSC. Venien temps de feina, calien totes les mans possibles. I venia la crisi que tot just s'albirava si es mirava bé...

Un govern fort per afrontar els reptes importants que Arenys de Munt necessitava. D'aquí deu dies parlem del que vam fer des de CiU i des del govern...
Vam agafar la responsabilitat de les regidories d'urbanisme, Coordinació i Recursos, Participació, Solidaritat i Cooperació, Promoció Econòmica, Comerç, Turisme, Medi Ambient, Joventut, obres i serveis... Un bon pes dins el govern a més de dues tinences d'alcaldia, la 1à i la 4à.

I Recordem vam tenir la Consulta!!!  Doncs a treballar va tocar, va tocar afrontar la crisi amb una gran incidència a partir del juny del 2009.... I que seguim encara tenint.

Doncs fins d'aquí 10 dies. El dia 14 el resum de feina feta durant el mandat 2007-2011