dijous, 11 de setembre de 2008

FINANÇAMENT MUNICIPAL


Avui he assistit al acte que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat. Organitzat per l'Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis i presidit pel President Montilla. Hi han intervingut 5 alcaldes del territori desglossant el que fan i les dificultats dels municipis per dur a terme tots els serveis que necessiten i reclamen els nostres ciutadans i ciutadanes.

Els discursos poden diferir en la forma però el fons era comú i els que els escoltàvem sabíem prou que malauradament és la realitat. Som l'adminstració més propera al ciutadà i som la que més dificultats de finançament tenim.

Els acords-demandes del manifest és:

Per tot això, acordem:1. 1. Donar suport a les negociacions que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) està portant a terme amb el Govern espanyol per donar una resposta positiva a les necessitats d’un nou finançament pels Ajuntaments.2. 2. És urgent i prioritari que l’any 2008, a més de l’establiment d’un nou model de finançament autonòmic, es defineixi un nou marc de finançament adequat pels Ajuntaments. Aquest nou model ens permetrà continuar prestant els serveis que ens demana la ciutadania i que actualment cobrim des de l’administració local: noves escoles bressol, més habitatge social, més polítiques d’ocupació, polítiques adreçades a la plena integració de la immigració o l’atenció social, per citar-ne algunes, totes elles necessàries per garantir la cohesió social en pobles i ciutats.3. 3. Donar suport al Govern de la Generalitat en el seu procés de negociació amb el Govern espanyol pel nou finançament de Catalunya i, una vegada aprovat el model de finançament autonòmic, demanar la creació d’una Comissió mixta Generalitat-Ajuntaments per tractar de manera específica el finançament dels ens locals.4. Mentre no s’acordi un nou model, reiterem com a mesures transitòries sol·licitar al Govern de l’Estat l’estudi d’una moratòria en l’aplicació de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, i una reforma urgent de la mateixa, que permeti que aquelles administracions que compleixin amb la resta de ratis legals i que demostrin una suficient capacitat financera, puguin augmentar la seva capacitat d’endeutament en un número limitat d’exercicis; i demanar al Govern de l’Estat la creació d’un fons específic que permeti retornar l’IVA pagat per les inversions fetes pels Ajuntaments, amb l’obligació de reinvertir-los en nous projectes.


5. Finalment, constatem amb gran preocupació la proposta del Govern de l’Estat de congelar l’aportació als ajuntaments per al proper any 2009, tot just en un període en el qual caldria incrementar la despesa social de proximitat en tots els municipis. Per aquesta raó, considerem que és clarament inassumible la proposta i demanem que sigui reconsiderada